Demonstrační centrum

V rámci této aktivity bude ve škole vybudováno DEMONSTRAČNÍ CENTRUM. Toto centrum bude rozděleno do dvou částí fyzikální a technické. Do školy budou docházet žáci partnerských základních škol v průměru na 1 hodinu měsíčně/1 třída (celkem 27 tříd). Třída bude vždy rozdělena do dvou skupin. První skupina žáků bude ve fyzikální a druhá v technické části. Při dalším příchodu se skupiny vymění.

Výuka bude vždy vedena formou hry, s cílem žáky zaujmout. V úvodu školního roku budou žáci v rámci této aktivity otestováni s cílem zjistit jejich dispozice, talent a na vhodné metody učení. To umožní nejen vyučujícím individuálně přistupovat k žákům, podle jejich dispozic. Výsledky testů budou předány jak žákům tak partnerským školám.

Pracovní listy demonstrační centrum fyzika

Číslo pracovního listu Název Odkaz
1 Matematika v technice  Odkaz
2 Vlastnosti těles  Odkaz
3 Pohyby a síly  Odkaz
4 Stroje a pohony  Odkaz
5 Zvuky kolem nás  Odkaz
6 Elektrická energie a její přeměny  Odkaz
7 Elektrické obvody  Odkaz
8 Silová pole  Odkaz
9 Vlastnosti těles  Odkaz
10 Barvy světla  Odkaz
11 Mechanika tekutin  Odkaz
12 Síla a její měření  Odkaz
13 Složení hmoty a využití tepla v praxi Odkaz
14 Světla jako paprsek – stín, polostín  Odkaz
15 Využití energie světla v praxi  Odkaz

Pracovní listy demonstrační centrum technika

Číslo pracovního listu Název Odkaz
1 Měření délkových rozměrů  Odkaz
2 Teplo, teplota, změna skupenství, hustota kapalin  Odkaz
3 Mechanika a energie  Odkaz
4 Teplo, teplota, změna skupenství, síla  Odkaz
5 Magnetické pole, vodivost, teploměry, elektrický náboj  Odkaz