Fyzikální pokusy

Zajímá vaše dítě svět okolo něj? Děti si budou moci prakticky vyzkoušet desítky pokusů z oblasti mechaniky, elektřiny, magnetismu, elektroniky, akustiky, vlnění a mnoha dalších oblastí. Díky dostatku pomůcek bude každý žák pracovat samostatně.

ZAHÁJENÍ KROUŽKŮ 

úterý 17.9.2013 v 15:30

PRO REGISTRACI DO KROUŽKU DĚTSKÉ ROBOTIKY VYUŽIJTE FORMULÁŘ. 

Pracovní listy do kroužku Fyzikální pokusy

Číslo pracovního listu Název Odkaz
1 Úvodní seznámení  Odkaz
2 Změna skupenství  Odkaz
3 Vlastnosti plynů a měření veličin  Odkaz
4 Vlastnosti vzduchu, magnetické pole a měření veličin  Odkaz
5 Siločáry magnetického pole, píst, měření veličin  Odkaz
6 Výroba siloměru  Odkaz
7 Vlastnosti elektrického náboje  Odkaz
8 Vlastnosti vzduchu  Odkaz
9 Jednotka délky  Odkaz
10 Stanovení metru, jednotka délky  Odkaz
11 Měření času  Odkaz
12 Kyvadlo, měření objemu  Odkaz
13 Jednotky objemu  Odkaz
14 Magnetizace, typy vah  Odkaz
15 Jednotka hmotnosti, váhy, princip pumpy  Odkaz
16 Různá zařízení na čerpání vody  Odkaz
17 Různá mechanická čerpadla, tlak vzduchu  Odkaz
18 Elektrický obvod bluetooth  Odkaz
19 Modely elektrického obvodu, princip kapesní svítilny  Odkaz
20 Jednoduchý a složený elektrický obvod  Odkaz
21 Různé typy silového působení  Odkaz
22 Hustota  Odkaz
23 Měžení hustoty různých látek  Odkaz
24 Teplotní roztažnost látek pevných, kapalných a plynných  Odkaz
25 Měření teploty, teploměry  Odkaz
26 Změny vlastností látek při nízkých teplotách, měření teploty  Odkaz
27 Odhady a měření různých fyzikálních veličin  Odkaz
28 Porovnání funkce baterie a sítě  Odkaz
29 Geomagnetismus  Odkaz
30 Hydromechanika  Odkaz
31 Soutěž – přeměna sirek  Odkaz
32 Soutěž – logické hlavolamy  Odkaz
33 Soutěž – rovnováha  Odkaz
34 Soutěž – vypouštění lihových raket  Odkaz
35 Měření na vozíčkové soupravě  Odkaz
36 Měření kmitavého pohybu  Odkaz
37 Návrh a tvorba autonomního vozítka IV  Odkaz
38 Měření síly  Odkaz
39 Návrh a tvorba autonomního vozítka VI  Odkaz
40 Měření intenzity světla  Odkaz
41 Měření intenzity zvuku  Odkaz
42 Měření magnetické indukce  Odkaz
43 Měření tlaku  Odkaz
44 Měření elektrického proudu a napětí  Odkaz
45 Měření elektrického proudu a napětí  Odkaz
46 Měření síly kmitavého pohybu  Odkaz
47 Měření tíhového zrychlení – volný pád  Odkaz

Přihláška na kroužek

Registrace do kroužků byla ukončena.

Informace o žákovi

  • Fyzikální pokusy
  • Počítačová grafika
  • Dětská robotika
  • RC modelářství

Kontakt na rodiče

* - povinné položky